తీర్ద యాత్ర

1 min read

కాలు పెడితేనే మోక్షాన్ని ప్రసాదించే మధురాంతకం చెన్నైకి 50 కి.మీ. ల దూరంలో కాంచీపురం జిల్లాలో వున్న మధురాంతకం వైష్ణవులకు అత్యంత ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రం. ఈ క్షేత్రంలో...

You may have missed