శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించే పోలీస్స్ స్టేషన్ ఆవరణం చాలిచాలకుండా ఉండడంతో వేరే చోటుకు బదిలీ చేయడానికి స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా సీతానగరం మండలం సీతానగరం గ్రామంలో స్థానికంగా మూడు విగ్రహాల సెంటర్ నందు నిరుపయోగంగా మారిన స్కేటింగ్ గ్రౌండ్ ను చాలీచాలనిదిగా ఉన్నా పోలీస్ స్టేషన్ కు నూతన భవన నిర్మణనికి స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగింది. రెవెన్యూ ఆధ్వర్యంలో ఈ స్థలని పరిసిలించడనికి సీఏ పవన్ కుమార్ రెడ్డి సీతానగరం ఎస్సై డి ఆనంద్ ఆర్ ఐ సత్య విఆర్ఓ నందిశ్వరావు వెళ్లి కేటాయించిన స్థలాన్ని పరిశీలించారు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here